ECN publicatie:
Titel:
Nationaal onderzoeksprogramma vergroot kennis over fijn stof
 
Auteur(s):
Matthijsen, J.; Arkel, F. van; Schaap, M.; Weijers, E.P.; Brink, H.M. ten; Denier van der Gon, H.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 6-3-2009
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-V--09-008 Artikel vakblad
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
6  Niet beschikbaar.

Gepubliceerd in: Tijdschrift Lucht (Sdu), , 2009, Vol.1, p.8-12.

Samenvatting:
Fijn stof vormt een probleem voor de gezondheid. Om de negatieve effecten van fijn stof op de gezondheid tegen te gaan is op Europees niveau regelgeving vastgesteld. Nederland is in Europa een van de landen waar relatief hoge concentraties fijn stof voorkomen en grenswaarden worden overschreden. De bepaling van huidige fijnstofniveaus is onzeker en schattingen van niveaus in de toekomst al helemaal. Dit heeft nadelige gevolgen voor de uitvoering van het fijnstofbeleid. Begin 2007 is het Beleidsgericht Onderzoeksprogramma PM (BOP) gestart. Het programma richt zich op een vermindering van onzekerheden rond fijn stof ter ondersteuning van het fijnstofbeleid. Dit artikel geeft een beschrijving van het onderzoeksprogramma en een introductie op de te verwachten resultaten.


Terug naar overzicht.