Publicaties

Skip Navigation Links.

Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van het type Externe notitie.
Lensink, S.M.; Beurskens, L.W.M.;
Kosten wind op zee 2017
ECN-N--17-022 NL december 2017; 5 pag.
 
Niessink, R.J.M.;
Temperatuurcorrectie - Een gevoeligheidsanalyse
ECN-N--17-039 EN december 2017; 25 pag.
 
Lensink, S.M.; Welle, A.J. van der;
Basisprijzen en basisprijspremies SDE+ 2018
ECN-N--17-026 NL december 2017; 6 pag.
 
Lensink, S.M.; Welle, A.J. van der;
Voorlopige correctiebedragen 2018 (SDE+) voor beschikkingen SDE+ 2018
ECN-N--17-035 NL december 2017; 14 pag.
 
Lensink, S.M.; Welle, A.J. van der;
Voorlopige correctiebedragen SDE+ 2018
ECN-N--17-030 NL oktober 2017; 44 pag.
 
Dril, A.W.N. van;
Employment effects in Dutch gas and coal fired power generation
ECN-N--17-028 EN oktober 2017; 5 pag.
 
Lensink, S.M.; Beurskens, L.W.M.; Mast, E.;
Kosten kleinschalige windprojecten
ECN-N--17-024 NL juli 2017; 7 pag.
 
Daniëls, B.W.; Plomp, A.J.;
Één-op-één afspraken: Wanneer additioneel?
ECN-N--16-035 NL juli 2017; 2 pag.
 
Daniëls, B.W.; Plomp, A.J.;
Eén-op-één afspraken: Wat telt mee voor finale energiebesparing?
ECN-N--16-034 NL juli 2017; 2 pag.
 
Menkveld, M.; Rietkerk, M.D.A.; Mastop, E.A.; Tigchelaar, C.; Straver, K.;
Besparingseffecten van slimme meters met feedbacksystemen en slimme thermostaten
ECN-N--17-017 NL juni 2017; 32 pag.
 
Lensink, S.M.; Cleijne, J.W.;
Financiering SDE+ 2018
ECN-N--17-015 NL april 2017; 6 pag.
 
Lensink, S.M.;
Correctiebedragen 2018
ECN-N--17-014 NL april 2017; 6 pag.
 
Beurskens, L.W.M.; Groen, B. in 't;
Kostenonderzoek waterkracht SDE+ 2018
ECN-N--17-013 NL april 2017; 4 pag.
 
Beurskens, L.W.M.; Lemmens, J.;
Kostenonderzoek zonne-energie SDE+ 2018
ECN-N--17-012 NL april 2017; 13 pag.
 
Beurskens, L.W.M.; Mast, E.;
Kostenonderzoek windenergie SDE+ 2018
ECN-N--17-011 NL april 2017; 14 pag.
 
Smekens, K.E.L.; Groen, B. in 't;
Kostenonderzoek geothermie SDE+ 2018
ECN-N--17-010 NL april 2017; 10 pag.
 
Smekens, K.E.L.; Meijer, R.; Cremers, M.;
Kostenonderzoek verbranding en vergassing van biomassa SDE+ 2018
ECN-N--17-009 NL april 2017; 18 pag.
 
Uslu, A.; Schulze, P.;
Kostenonderzoek vergisting SDE+ 2018
ECN-N--17-008 NL april 2017; 14 pag.
 
Lensink, S.M.; Welle, A.J. van der;
Definitieve correctiebedragen SDE+ 2016
ECN-N--17-003 NL maart 2017; 38 pag.
 
Lensink, S.M.; Cleijne, J.W.;
Impact kostenonderzoek SDE+ 2018 op basisbedragen
ECN-N--17-016 NL maart 2017; 7 pag.
 
Plomp, A.J.;
Mogelijkheden voor emissiereductie bij houtkachels
ECN-N--17-006 NL maart 2017; 11 pag.
 
Beurskens, L.W.M.;
Groeivoeten zonnepanelen (PV) voor de periodes tot 2023 en tot 2030
ECN-N--17-007 NL maart 2017; 5 pag.
 
Welle, A.J. van der;
Required adjustments of electricity market design for a more flexible energy system in the short term
ECN-N--16-033 EN december 2016; 52 pag.
 
Gerdes, J.;
Energiescenario’s Drenthe 2030
ECN-N--16-031 NL december 2016; 14 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Gerdes, J.; Volkers, C.H.; Hekkenberg, M.;
Uitsplitsing totale CO2-emissies in de NEV naar functies
ECN-N--16-024 NL december 2016; 3 pag.
 
Lensink, S.M.;
Voorlopige correctiebedragen 2017 (SDE+)
ECN-N--16-015 NL november 2016; 39 pag.
 
Kraan, C.M.; Lensink, S.M.;
Basisprijzen SDE+ 2017
ECN-N--16-018 NL november 2016; 8 pag.
 
Weeda, M.;
NL participatie IEA HIA Task38
ECN-N--16-028 EN november 2016; 15 pag.
 
Lensink, S.M.; Beurskens, L.W.M.;
Kosten wind op zee 2016
ECN-N--16-017 NL november 2016; 6 pag.
 
Plomp, A.J.;
Review Monitoring Bedrijfsmiddelen EIA
ECN-N--16-020 NL november 2016; 5 pag.
 
Menkveld, M.;
Energiemanagementsystemen in de utiliteitsbouw
ECN-N--16-003 NL juni 2016; 4 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Menkveld, M.;
Beoordeling intensiveringspakket Energieakkoord
ECN-N--16-008 NL mei 2016; 46 pag.
 
Welle, A.J. van der;
Ontwerp van elektriciteitsmarkten – benodigde aanpassingen voor een flexibeler energiesysteem op korte termijn
ECN-N--16-001 NL april 2016; 48 pag.
 
Lensink, S.M.; Zuijlen, C.L. van;
Definitieve correctiebedragen SDE+ 2015
ECN-N--16-005 NL maart 2016; 39 pag.
 
Dril, A.W.N. van;
Beoordeling gericht maatregelenpakket Energieakkoord
ECN-N--15-043 NL december 2015; 35 pag.
 
Lensink, S.M.; Zuijlen, C.L. van;
Correctiebedragen t.b.v. bevoorschotting 2016 (SDE+)
ECN-N--15-024 NL december 2015; 25 pag.
 
Kraan, C.M.; Lensink, S.M.;
Basisprijzen SDE+ 2016
ECN-N--15-023 NL december 2015; 8 pag.
 
Kraan, C.M.; Groen, B. in 't; Mijnlieff, H.;
Uitbreiding van geothermieprojecten naar triplet
ECN-N--15-029 NL december 2015; 4 pag.
 
Plomp, A.J.;
Addendum to Refinery Emissions from a Competitive Perspective
ECN-N--15-028 EN oktober 2015; 4 pag.
 
Dril, A.W.N. van;
Notitie implicaties klimaatbeleid Urgenda-vonnis
ECN-N--15-022 NL oktober 2015; 2 pag.
 
Hekkenberg, M.; Tigchelaar, C.; Weeda, M.;
Kentallen investeringen en werkgelegenheid t.b.v. klimaatmonitor
ECN-N--15-002 NL september 2015; 16 pag.
 
Gerdes, J.;
De rol van thorium in de energietransitie in Noord-Holland
ECN-N--15-021 NL juli 2015; 4 pag.
 
Gerdes, J.;
Energie en emissies Drenthe 2020, 2023 en 2030
ECN-N--15-013 NL juni 2015; 19 pag.
 
Lensink, S.M.; Beurskens, L.W.M.;
Kosten wind op zee 2015
ECN-N--15-014 NL mei 2015; 10 pag.
 
Londo, H.M.; Meijer, R.; Cremers, M.; Lensink, S.M.;
Verkenning effect alternatieve brandstoffen voor de categorieën bij- en meestook in de SDE+
ECN-N--15-012 NL mei 2015; 12 pag.
 
Gerdes, J.; Zuijlen, C.L. van;
Verkenning potentieel hernieuwbare energie Gemeente Enschede
ECN-N--15-011 NL april 2015; 25 pag.
 
Zuijlen, C.L. van; Lensink, S.M.;
Definitieve correctiebedragen SDE+ 2014
ECN-N--15-008 NL april 2015; 16 pag.
 
Lensink, S.M.;
Basisprijzen in SDE+ 2013 volgens genormeerde berekening
ECN-N--13-003 NL maart 2015; 7 pag.
 
Zuijlen, C.L. van; Taris, A.M.;
Advies basisbedrag 1-op-1-vervanging windmolens SDE+2015
ECN-N--15-005 NL februari 2015; 4 pag.
 
Kraan, C.M.; Lensink, S.M.;
Basisprijzen SDE+ 2015
ECN-N--14-023 NL december 2014; 6 pag.
 
Welle, A.J. van der;
Temporary tasks for grid operators and transfer to commercial parties; which conditions are needed? An assessment framework with regard to energy storage
ECN-N--14-028 EN november 2014; 5 pag.
 
Lensink, S.M.; Zuijlen, C.L. van;
Correctiebedragen t.b.v. bevoorschotting 2015 (SDE+)
ECN-N--14-027 NL november 2014; 21 pag.
 
Jansen, J.C.;
Wat is een “redelijke” opstalvergoeding voor de exploitatie van windturbines op land?
ECN-N--14-019 NL oktober 2014; 10 pag.
 
Menkveld, M.;
Correctie elektriciteitsverbruik koken
ECN-N--14-024 NL september 2014; 5 pag.
 
Welle, A.J. van der;
Overdracht tijdelijke taken netbeheerders aan commerciële partijen: een beoordelingskader met toepassing op energieopslag
ECN-N--14-022 NL augustus 2014; 5 pag.
 
Nieuwenhout, F.D.J.; Wiggelinkhuizen, E.J.;
Publieksversie validatie DNV GL document “Review – Netontwerp en uitrolstrategie TenneT Wind op Zee”
ECN-N--14-020 NL juli 2014; 6 pag.
 
Tigchelaar, C.;
Nulmeting subsidieregeling voor verhuurders
ECN-N--14-015 NL juni 2014; 10 pag.
 
Lensink, S.M.;
Definitieve correctiebedragen SDE+ 2013
ECN-N--14-007 NL mei 2014; 20 pag.
 
Hekkenberg, M.; Lensink, S.M.;
Correctiebedragen t.b.v. bevoorschotting 2014 (SDE+)
ECN-N--13-036 NL november 2013; 15 pag.
 
Plomp, A.J.; Wassenaar, J.A.; Jans, G.;
Basisbedrag voor de categorie verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (aanvullend advies SDE+ 2014)
ECN-N--13-039 NL oktober 2013; 3 pag.
 
Seebregts, A.J.;
Effecten van versneld sluiten van de vijf oudste kolencentrales
ECN-N--13-034 NL september 2013; 14 pag.
 
Smekens, K.E.L.;
Biomass co-firing in coal power plants in the Netherlands: effects on performance and air pollutant emissions
ECN-N--13-030 EN september 2013; 6 pag.
 
Gerdes, J.;
CO2-emissies en primair fossiel energiegebruik van elektriciteit in Nederland – aanvulling 2020, 2025 en 2030
ECN-N--13-017 NL september 2013; 2 pag.
 
Volkers, C.H.; Wetzels, W.;
Nieuwste inzichten Nederlands gasverbruik
ECN-N--13-028 NL augustus 2013; 5 pag.
 
Volkers, C.H.;
Aanpassingen EMWM-tool versie 2
ECN-N--12-033 NL mei 2013; 13 pag.
 
Nieuwenhout, F.D.J.;
Kosten van het inpassen van grote hoeveelheden zon- en wind in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening
ECN-N--13-021 NL mei 2013; 11 pag.
 
Nieuwenhout, F.D.J.; Brand, A.J.; Lensink, S.M.;
Profiel- en onbalanskosten van windenergie in 2012
ECN-N--13-016 NL maart 2013; 4 pag.
 
Lako, P.; Luxembourg, S.L.; Lensink, S.M.; Groen, B. in 't;
Aanvullend advies geothermie in SDE+ 2013
ECN-N--12-025 NL december 2012; 12 pag.
 
Lensink, S.M.; Stralen, J. van;
Effect Groene Investeringsmaatschappij op SDE
ECN-N--12-029 NL november 2012; 8 pag.
 
Dril, A.W.N. van;
Financial effects of ETS Set Aside
ECN-N--12-019 EN november 2012; 10 pag.
 
Kroon, P.;
Effecten van de afschaffing van NOx- emissiehandel
ECN-N--12-015 NL september 2012; 39 pag.
 
Welle, A.J. van der; Dijkstra, S.J.G.;
Optimale interactie tussen marktpartijen en netbeheerders in de transitie naar smart grids
ECN-N--12-014 NL juni 2012; 8 pag.
 
Plomp, A.J.; Kroon, P.;
Notes for the BREF LCP
ECN-N--12-012 EN april 2012; 7 pag.
 
Lensink, S.M.;
Verplichtingsdoelstelling voor duurzame energie
ECN-N--12-011 NL april 2012; 14 pag.
 
Brunsting, S.; Best - Waldhober, M. de;
Social Site Characterisation: Anticiperen is beter dan repareren
ECN-N--12-009 NL maart 2012; 8 pag.
 
Luxembourg, S.L.;
Definitieve correctiebedragen 2011 (SDE)
ECN-N--12-005 NL februari 2012; 5 pag.
 
Lako, P.; Beurskens, L.W.M.;
Policies and opportunities for grid parity of PV in the Netherlands
ECN-N--12-002 EN januari 2012; 5 pag.
 
Lensink, S.M.;
Basisbedrag warmte-uitkoppeling bij bestaande mestcovergistingsinstallaties
ECN-N--12-004 NL januari 2012; 7 pag.
 
Lensink, S.M.;
Basisbedrag wind op land voor windrijke locaties
ECN-N--12-003 NL januari 2012; 12 pag.
 
Wetzels, W.; Hekkenberg, M.; Daniëls, B.W.; Ybema, J.R.;
Een inventarisatie van de eerste ronde van Green Deals
ECN-N--12-001 NL januari 2012; 7 pag.
 
Lensink, S.M.;
Optimale verkaveling wind op zee
ECN-N--11-041 NL december 2011; 12 pag.
 
Plomp, A.J.;
Beschrijving van relevante scenario’s op het gebied van landbouw-, milieu- en klimaatbeleid en energieprijzen voor de Voorstudie Routekaart SuikerUnie
ECN-N--11-031 NL november 2011; 8 pag.
 
Bree, B. van;
Second opinion ‘Koersdocument Duurzame Energie’
ECN-N--11-029 NL oktober 2011; 10 pag.
 
Kroon, P.;
Een Europese routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050 - Korte beschouwing over de gevolgen voor Nederland
ECN-N--11-020 NL juni 2011; 12 pag.
 
Pouwelse, J.W.; Gerdes, J.;
Berekening referentierendement voor de opwekking van elektriciteit
ECN-N--11-016 NL juni 2011; 3 pag.
 
Lensink, S.M.;
Update basisbedragen 2011
ECN-N--11-012 NL april 2011; 7 pag.
 
Sipma, J.M.;
Energieverbruik en gerelateerde kosten Basis Onderwijs
ECN-N--11-002 NL april 2011; 17 pag.
 
Jansen, J.C.; Lensink, S.M.;
Samenvatting van de kosten-batenanalyse van alternatieve stimuleringsystemen voor hernieuwbare elektriciteit
ECN-N--11-008 NL maart 2011; 7 pag.