Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Energieverbruik in de utiliteitssector - Verbetering van het referentiebeeld
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-9-2014
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-V--14-011 Artikel vakblad
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
9 Download PDF  (434kB)

Gepubliceerd in: Real Estate Research Quarterly (VOGON), , 2014, Vol.September, p.36-44.

Samenvatting:
Energiebesparing in de utiliteitsbouw is voor de rijksoverheid een beleidsprioriteit zoals onder meer blijkt uit het in september 2013 afgesloten ‘Energieakkoord voor duurzame groei’. Een probleem bij het bepalen van het besparingspotentieel is dat er nog geen goed inzicht is in de totale voorraad utiliteitsgebouwen en het energieverbruik per gebouwtype. Zoveel als we weten over de woningvoorraad, zo weinig weten we over de utiliteitsbouw. Door diverse databronnen slim met elkaar te combineren is een eerste inschatting gemaakt van het oppervlak en totaal gasen elektriciteitsverbruik per gebouwtype, waarbij ook een relatie is gelegd naar de economische sector. Dit artikel geeft de belangrijkste resultaten, methodiek en achtergronden van dit onderzoek.


Terug naar overzicht.