Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Zonne-energie, water en voedsel
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 27-9-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-L--17-023 Presentatie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
8 Download PDF  (2141kB)

Gepresenteerd op: Huis van Europa middag, Den Haag, Nederland, 23 juni 2017.

Samenvatting:
De energievoorziening is nauw verbonden met het verbruik van water, met name voor (industriële) koeldoeleinden. In landen waar water nauwelijks is (zoals de Sub-Sahara regio in Afrika) kan dit gevolgen hebben voor zoetwatervoorziening en water beschikbaar voor de landbouw (water irrigeren). Bovendien kan het leiden tot een toename van de algemene risico's (verhoogde verhuizing van mensen). Bij ECN hebben we de waterbehoeften voor een breed scala aan energietechnologieën geanalyseerd, met name die welke relevant zijn voor ECN. We hebben geconstateerd dat Zonne-energie voor de meeste landen een niet-spijtmogelijkheid is, en zowel Solar PV als CSP zijn lean wateropties. Omdat deze landen ook een overvloedig zonnepotentieel hebben, dragen zon- PV en CSP bij tot een robuuste aanpak voor water en energie en zullen ook een mitigerend effect hebben op het algehele risico-landschap.


Terug naar overzicht.