Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Winnaars en verliezers van de energietransitie - Verkenning van problemen, visies en oplossingen
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 20-3-2018
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--18-013 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
70 Download PDF  (2311kB)

Samenvatting:
In deze rapportage brengen ECN, Tertium, Milieudefensie en Alliander ideeën en visies samen over de gevolgen die de energietransitie zou kunnen hebben voor individuele Nederlanders. Net als alle grote maatschappelijke omwentelingen zal ook de transitie naar een samenleving met duurzame energie niet alleen winnaars kennen, maar ook verliezers. Dit onderzoek wil daarvoor aandacht vragen. In deze rapportage zijn verschillende thema’s geselecteerd waarop ‘energieonrechtvaardigheid’ kan voorkomen. Afhankelijk van het thema, is de ene vorm van energierechtvaardigheid prominenter aanwezig dan het andere. Door middel van sessies met experts hebben we geprobeerd concrete oplossingen of oplossingsrichtingen te formuleren voor deze dreigende onrechtvaardigheden. De teksten in dit rapport reflecteren dus niet de mening of opvattingen van ECN, Tertium, Milieudefensie en Alliander, maar gecomprimeerde teksten zijn delen uit de gehouden interviews en workshops.


Terug naar overzicht.