Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Consultatiedocument basisbedragen SDE+ 2017
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 18-4-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--16-030 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
46 Download PDF  (808kB)

Samenvatting:
Dit rapport toont de ontvangen (geanonimiseerde) marktconsultatiereacties op het Conceptadvies Basisbedragen SDE+ 2017 en de manier waarop ECN en DNV GL deze reacties hebben beantwoord en hebben meegewogen in het opstellen van het Eindadvies Basisbedragen SDE+ 2017.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.