Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Verkenning van biomassamarkten en hernieuwbare-energiebeleid
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 4-6-2014
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--14-019 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
55 Download PDF  (1025kB)

Samenvatting:
Biomassa wordt sinds mensenheugenis gebruikt voor diverse toepassingen, zowel voedsel als non-food toepassingen. Het kabinet heeft de wens om de beschikbare biomassa zo hoogwaardig mogelijk in te zetten. Daarnaast treeft de Nederlandse overheid doelen na voor hernieuwbare energie, die naar verwachting leiden tot een sterk groeiende vraag naar biomassa. Door deze stijgende vraag naar biomassa voor energietoepassingen is het denkbaar dat er minder biomassa beschikbaar komt voor de hoogwaardige toepassingen. In dit rapport is verkend of het hernieuwbare-energiebeleid kan leiden tot belemmeringen voor de ontwikkeling van hoogwaardige innovaties voor een biobased economy, en of het beleid verstorende invloed kan gaan hebben op bestaande niet-energetische toepassingen van biomassa


Terug naar overzicht.