Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Referentieraming Energie en Emissies: Actualisatie 2012 Energie en emissies in de jaren 2012, 2020 en 2030
 
Auteur(s):
Verdonk, M.; Wetzels, W.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 22-8-2012
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--12-039 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
72 Download PDF  (1195kB)

Samenvatting:
In dit rapport presenteren het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) ramingen van de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen en van het gebruik van hernieuwbare energie voor het jaar 2020. Voor het jaar 2030 wordt een doorkijk gegeven. Deze raming is een actualisatie van de Referentieraming energie en emissies 2010-2020 van het ECN en het PBL uit 2010. De actualisatie is op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd, met als doel inzicht te geven in de voortgang bij het realiseren van de Nederlandse doelstellingen voor klimaat, lucht en energie.


Terug naar overzicht.