Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Innovatie en leercurven. Rapportage naar aanleiding van kennisvragen Werkgroep Energie en Klimaat
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 4-5-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--10-038 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
68 Download PDF  (601kB)

Samenvatting:
Dit rapport is geschreven naar aanleiding van kennisvragen van de werkgroep Energie en Klimaat die in het kader van de Brede Heroverwegingen van het regeringsbeleid is opgericht. De Brede Heroverwegingen zijn een gevolg van de economische crisis van 2008-2009. De werkgroep heeft tot taak de mogelijkheden te onderzoeken om structureel 20% besparen op overheidsuitgaven aan duurzame energie, energie efficiency en fiscale voordelen die niet-duurzame prikkels met zich meebrengen. Daarnaast worden de uitgaven voor beleid gericht op het tegengaan van klimaatverandering onder de loep genomen.

Naar aanleiding van deze opdracht heeft de werkgroep kennisvragen geformuleerd die betrekking hebben op kosteneffectiviteit en mogelijkheden voor doelbereik, de mogelijkheden binnen de Europese Hernieuwbare Energie richtlijn en leercurven en innovatie. Dit rapport gaat in op de laatste twee thema’s: leercurven en innovatie. De selectie van behandelde technologieën is niet allesomvattend, maar gebaseerd op de technologieën binnen de SDE-regeling plus enkele veelbelovende innovaties.


Terug naar overzicht.