Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Eindadvies basisbedragen 2010
 
Auteur(s):
Lensink, S.M.; Cleijne, J.W.; Mozaffarian, M.; Pfeiffer, A.E.; Luxembourg, S.L.; Stienstra, G.J.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 24-11-2009
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--09-058 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
42 Download PDF  (255kB)

Samenvatting:
Het Ministerie van Economische Zaken heeft advies gevraagd aan ECN/KEMA over de basisbedragen voor 2010 in het kader van de SDE-regeling. Hiertoe heeft ECN/KEMA een conceptadvies voorgelegd aan belanghebbenden. De reacties zijn beoordeeld en verwerkt in het rapport ‘eindadvies basisbedragen 2010’. Het rapport geeft een overzicht van de technisch-economische en financiële parameters van hernieuwbare-energie-installaties die in 2010 of begin 2011 tot een projectopdracht kunnen komen.


Terug naar overzicht.