Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
De Nederlandse en Industriele energiehuishouding van 2000 tot en met 2006
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Energie Efficiency in de Industrie 28-10-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--08-065 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
30 Download PDF  (529kB)

Samenvatting:
Dit rapport bevat een overzicht van de Nederlandse en industriële energiehuishouding over de jaren 2000 tot en met 2006. Dit overzicht is opgesteld om een helder inzicht te krijgen van het energiegebruik van diverse sectoren afnemers in Nederland en de verdeling van het energiegebruik over de diverse functies zoals warmte, grondstoffen, transport en elektriciteit. Dit overzicht is opgesteld aan de hand van de CBS-statistieken van de Nederlandse energiehuishouding, aangevuld met gegevens over de verdeling van de industriële warmtevraag per temperatuurinterval. In tegenstelling tot de CBS methodiek is de raffinagesector ingedeeld bij de industrie. Het binnenlandse verbruikssaldo in 2006 bedroeg 3233 PJ, een toename van 168 PJ ten opzichte van 2000. Hiervan nam de energiebedrijven 431 PJ (+23 PJ) voor hun rekening. De verdeling over de energieafnemers was: Industrie 1344 PJ (+77 PJ), Transport 500 PJ (+38 PJ), Huishoudens 412 PJ (-20) en Overige 546 PJ (+50 PJ). Het finale industriële energiegebruik, na omzettingsverliezen, bestaat voor 128 PJ (+4 PJ) uit elektriciteit, 552 PJ (+82 PJ) aan grondstoffen en 559 PJ (-5 PJ) aan warmte. Voor alle individuele industriële sectoren is een dergelijke balans opgesteld. Op basis van de beschikbare gegevens zijn Sankey diagrammen gemaakt voor zowel Nederland als de industrie. Deze Sankey diagrammen tonen de conversie van energiedragers zoals olie, gas en kolen naar de uiteindelijke functie zoals elektriciteit, warmte en grondstoffen. Voor de warmtevraag is een onderverdeling opgesteld naar de warmtevraag per temperatuurinterval.


Terug naar overzicht.