Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
VLW versie 2.80 : Beschrijving van de aanpassingen in het VLW rekenhart ten behoeve van ISL2
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 11-6-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--08-041 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
23 Download PDF  (917kB)

Samenvatting:
VLW is het Voorspellingssysteem Luchtkwaliteit Wegtracé's van Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW). VLW (de nieuwe naam van het model inclusief nieuw ontwikkelde gebruikersschil is ISL2) is een zogenaamd klassenmodel, ofwel gaussisch pluimmodel, specifiek ontwikkeld voor het modelleren van de concentraties van luchtverontrei-niging langs een autoweg. VLW wordt voortdurend aangepast aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van regelgeving. In dit rapport worden de wijzigingen beschreven vanaf versie 2.60 tot aan versie 2.80. De meeste wijzigingen hebben betrekking op veranderingen in het Meet- en Rekenvoorschrift, vanaf 2007 Regeling beoordeling Luchtkwaliteit genaamd, en gepubliceerd als bijlage 2: Standaardrekenmethode 2. Ook waren enkele wijzingen noodzakelijk als aanpas-sing aan de in opdracht van VROM en Verkeer & Waterstaat door DGMR ontwikkelde gebrui-kersschil ISL2. Deze schil inclusief vernieuwde VLW rekenhart is in 2008 ter beschikking van gebruikers gesteld via de website van Infomil.


Terug naar overzicht.