Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Voorbeeldprojecten van draagvlak bevordering bij duurzame energie projecten. Een analyse van methoden en technieken, en van voorbeelden van geslaagde burgerparticipatie op eilanden en in kleine gemeenschappen.
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 26-4-2007
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--07-033 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
50 Download PDF  (318kB)

Samenvatting:
De Stichting Duurzaam Texel streeft ernaar om van Texel in 2030 een volledig zelfvoorzienend en duurzaam eiland te maken. Om deze transitie daadwerkelijk vorm te geven zijn er veel projecten nodig. Een essentieel aspect is de sociale acceptatie van deze individuele projecten, alsook van de transitie als geheel door alle relevante stakeholders. Participatie is een veelbelovend instrument om sociale acceptatie te bevorderen. In dit onderzoek zijn drie stappen genomen om te bepalen welke acties noodzakelijk zijn om sociale acceptatie van projecten op Texel te bevorderen. Allereerst is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar methoden en technieken om participatie vorm te geven. Vervolgens zijn succesvolle praktijken op andere eilanden en kleine gemeenschappen onderzocht. Er is gekeken naar de sociale acceptatie van de (gedeeltelijke) transitie naar verduurzaming op die eilanden en in die gemeenschappen met speciale focus op de economische en sociale baten van die transitie. Tenslotte is een verscheidenheid aan duurzame energie projecten onderzocht waarin verschillende vormen van participatie zijn toegepast. De belangrijkste conclusie van bovenstaand onderzoek is dat participatie zeker kan bijdragen aan bevordering van sociale acceptatie van een transitie naar een duurzame energiehuishouding op Texel. Dit zal vooral het geval zijn wanneer de bevolking in staat wordt gesteld om te leren over de economische en sociale baten die projecten vergezellen en er van te profiteren, bijvoorbeeld middels aandeelhouderschap.


Terug naar overzicht.