Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Technisch-economische parameters van duurzame elektriciteitsopties in 2008. Conceptadvies onrendabele topberekeningen.
 
Auteur(s):
Tilburg, X. van; Pfeiffer, E.A.; Cleijne, J.W.; Stienstra, G.J.; Lensink, S.M.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 26-2-2007
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--06-025 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
49 Download PDF  (240kB)

Samenvatting:
CONCEPTADVIES: Het Ministerie van Economische Zaken heeft ECN en KEMA gevraagd advies te geven over de hoogte van de onrendabele toppen voor de opwekking van duurzame elektriciteit, voor projecten die gericht zijn op realisatie in 2008. Aanvullend wordt in dit rapport specifiek aandacht besteed aan het actualiseren van de berekeningsaannames voor de onrendabele top van Zon-PV-systemen en het in kaart brengen van de ontwikkelingen in de categorie zelfstandige biomassa installaties. In dit advies worden de effecten van de aangekondigde wijziging in de subsidieduur meegenomen. Vanwege deze wijziging is vergelijking van de huidige onrendabele top met die uit eerdere adviezen niet direct mogelijk.


Terug naar overzicht.