Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Sunovation: technologie voor grootschalige productie van zonnecellen en modules van multikristallijn silicium
 
Auteur(s):
Weeber, A.W.; Zolingen, R.J.C. van; Schuurmans, F.M.; Buijs, J.A.H.M.; Sanden, M.C.M. van de
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Zonne-energie 1-10-2004
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--04-038 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
17 Download PDF  (1064kB)

Samenvatting:
Zonnecellen zetten licht direct om in elektrische stroom, de zogenaamdezonnestroom (fotovoltaïsch effect, in het Engels Photovoltaic en afgekort PV). Omdat het om een relatief nieuwe technologie gaat is zonnestroom op dit moment, en was dus zeker aan het begin van het project, nog te duur voor grootschalige elektriciteitsopwekking. Doel van het project was om concurrerende technologie te ontwikkelen voor de massaproductie van zonnecellen en modules op basis van multikristallijn silicium. Met deze technologie zouden de kosten van zonnestroom gehalveerd moeten worden ten opzichte van het prijsniveau in 1997. Met het aanzienlijk verhogen van het rendement en het vereenvoudigen van de moduletechnologie moet de kostenreductie bij grootschalige toepassing bereikt worden. ECN, TNO en TU/e hebben processen op laboratoriumschaal ontwikkeld en vervolgens zijn deze processen bij het voormalige Shell Solar Energy B.V. getest op grote schaal. Met deze werkwijze zijn zonnecellen gemaakt met een 20-25% relatief hoger rendement en is een nieuw en sterk vereenvoudigd moduleproces ontwikkeld, de zogenaamde Pin-Up Module.


Terug naar overzicht.