Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Monitoring emissions and actions in the post-2012 climate regime
 
Auteur(s):
Bakker, S.J.A.; De Vita, A.; Olivier, J.G.J.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-10-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-B--10-003 Boek(hoofdstuk)
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
72  Niet beschikbaar.

Gepubliceerd in:.

Samenvatting:
Klimaatverandering is een probleem van collectief handelen: alleen wanneer alle belangrijke landen bijdragen aan reductie van broeikasgasemissies kan gevaarlijke invloed van de mens op het klimaat worden voorkomen. Om een stabiele wereldwijde coalitie te houden is het nodig dat er voldoende vertrouwen tussen landen is dat iedereen bijdraagt aan de oplossingen, en dat er geen free-riders zijn. Om deze reden is internationale informatie over ieders bijdrage essentieel voor een succesvolle wereldwijde aanpak van het klimaatprobleem. In de huidige klimaatonderhandelingen wordt de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van zulke informatie 'MRV' genoemd: Meetbaar, Rapporteerbaar en Verifieerbaar. MRV kan het vertrouwen tussen geïndustrialiseerde en ontwikkelingslanden vergroten, en het principe van 'common but differentiated responsibilities' van landen beter tot uiting brengen.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.