ECN publicatie:
Titel:
PM2.5 in de regio Rijnmond: Gevolgen voor luchtkwaliteit, klimaat en gezondheid
 
Auteur(s):
Weijers, E.P.; Brink, H.M. ten; Hoek, G.; Rodink, R.; Gier, C. de; Schaap, M.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 29-1-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--10-014 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
46 Download PDF  (1085kB)

Samenvatting:
In 2008 is de nieuwe Europese Richtlijn Luchtkwaliteit in werking getreden met daarin o.a. grens- en streefwaarden voor het zgn. 'fijnere' stof (verder aangeduid als PM2.5). Deze nieuwe regelgeving was aanvullend op de reeds bestaande voor PM10. Voor DCMR was de uitvaardiging van de nieuwe richtlijn aanleiding zich verder te verdiepen in de betekenis van PM2.5 voor het gebied waarvoor zij de verantwoordelijkheid draagt (Regio Rijnmond). Het gebied kenmerkt zich door grotere dan landelijk gemiddelde industriële emissies en doorgaans hogere gemiddelde (fijnstof-)concentraties. Vanuit dit gegeven werd de vraag gesteld of men meer dan elders opties heeft de lokale PM2.5-niveaus te beïnvloeden. En, als een logisch vervolg, indien zo'n opties daadwerkelijk wordt uitgevoerd, heeft dit dan ook een effect op het (lokale) stedelijke klimaat (waarbij gedacht wordt aan het zgn. 'warmte-eilandeffect') en op de gezondheid van inwoners uit de regio.


Terug naar overzicht.