ECN publicatie:
Titel:
Schone rondvaart Amsterdam. Een verkenning van technische en beleidsmatige mogelijkheden
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-1-2009
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--08-083 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
60 Download PDF  (1817kB)

Samenvatting:
Rondvaartboten stoten relatief veel schadelijke stoffen uit in vergelijking met het wegverkeer, dat door steeds strengere Europese normen de laatste jaren al aanzienlijk schoner is geworden. Het gaat hierbij vooral om de emissies van NOx (stikstofoxides) en PM10 (fijn stof, ‘roet’). Een gemiddelde bestaande rondvaartboot met dieselmotor stoot in vergelijking met een nieuwe bestelwagen met hetzelfde motorvermogen tot 5 maal meer NOx uit en tot 50 maal meer PM10 (roet). Doorgaans zijn waterwegen echter op grotere afstand van mensen en gebouwen gelegen dan wegen op land. De uitlaatgassen van schepen zijn dus meestal sterk verdund, zodat vervuilende schepen desalniettemin zelden leiden tot blootstelling aan hoge concentraties schadelijke stoffen. In de Amsterdamse binnenstad bestaat echter een duidelijk andere situatie, omdat de rondvaartroutes juist door het drukke centrum lopen. Daarom is het wenselijk en verdedigbaar dat rondvaartboten substantieel schoner worden. Deze studie heeft hieraan bijgedragen, middels: (1) het in kaart brengen van de technische mogelijkheden om emissies in de rondvaart te reduceren en (2) het aangeven van beleidslijnen waarmee de schone technologie in de vloot zouden kunnen worden geïmplementeerd.


Terug naar overzicht.