ECN publicatie:
Titel:
Technology rules! Can technology-oriented agreements help address climate change?
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 24-9-2009
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-B--09-017 Boek(hoofdstuk)
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
255 Download PDF  (4603kB)

Gepubliceerd in:.

Samenvatting:
Een nieuw klimaatverdrag kan mogelijk beter worden geformuleerd in termen van het ontwikkelen en implementeren van klimaatvriendelijke technologie. Dat concludeert Heleen de Coninck, die in september op dit onderwerp promoveert. In het Kyoto Protocol werden afspraken gemaakt over het reduceren van uitstoot. Dit wordt opgevat als een economische beperking door veel landen, waardoor ze zich niet aan de afspraken houden. Technologieovereenkomsten suggereren innovatie, bijkomende economische voordelen verwijst en benadrukken de kansen van schone technologie in plaats van de kosten van klimaatbeleid. De zichtbaarheid van voordelen zou een verdrag acceptabeler kunnen maken voor landen met een achterban die zich zorgen maakt over werkgelegenheid en economische restricties. Laten zien dat iedereen baat heeft bij technologieafspraken is ook belangrijk, omdat het niet nakomen van afspraken over CO2-emissie niet kan worden bestraft. Duitsland is een voorbeeld van hoe het kan gaan: het land is een belangrijke exporteur van windenergietechnologie dankzij vooruitstrevend technologiebeleid. De onderhandelaars, in wiens opdracht De Coninck delen van haar onderzoek uitvoerde, gebruiken haar conclusies al in de onderhandelingen voor de klimaattop in Kopenhagen aan het eind van dit jaar.


Terug naar overzicht.