ECN publicatie:
Titel:
Transities in beeld: Een verdere verkenning naar de patronen van weerstand en actie in transities
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-12-2003
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--03-119 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
64 Download PDF  (507kB)

Samenvatting:
Dit rapport doet verslag van de ontwikkeling van kennis over de dynamiekvan transities bij ECN Beleidsstudies. Aan de hand van analyses van de doorbraak van de trekker in de landbouw, het aardgas in de energievoorziening en de telefoon in de telecommunicatie is gekeken in hoeverre deze technologische doorbraken in transitieconcepten te beschrijven en eventueel te visualiseren zijn, en in hoeverre de mechanismen waarmee die doorbraken plaatsvonden zodanig verder uitgewerkt kunnen worden dat er patronen zichtbaar worden in het soort doorbraak-mechanismen. In dit rapport zullen we niet alleen de reeds aanwezige kennis over transities hanteren, maar zullen we tevens beschrijven welke additionele inzichten zijn opgedaan naar aanleiding van analyses van de drie eerder genoemde innovaties en deze inzichten vervolgens visueel uitdrukken in kaarten en tabellen.


Terug naar overzicht.